Spelregelsbij het in aanmerking komen voor een 'Moeshoekje'

Vooraf...

Ik hecht er grote waarde aan dat het kitten een blijvend huis geboden krijgt. Natuurlijk begrijp ik dat er in uitzonderingsgevallen een crisissituatie kan ontstaan met welke achtergrond dan ook; ik verwacht Majkendan wel dat ik de eerste zal zijn die wordt ingelicht indien een kat uit onze cattery mogelijk herplaatst zal moeten worden. Ik zal me dan samen met u inspannen om te zorgen dat uw Moeshoekje een goed nieuw adres zal gaan krijgen.

Wachtlijst, optie en bespreken
Wanneer u zich kunt vinden in onderstaande spelregels, bent u altijd vrij om vrijblijvend uw interesse te melden wanneer er kittens verwacht worden. U kunt dit doen door mij te mailen. Na het invullen van een vragenlijst die ik u toestuur, komt u dan op de wachtlijst voor de te verwachten kittens.
Ik hanteer geen volgorde in de wachtlijst, voor mij is de beste match tussen kitten en aanstaande eigenaren leidend.

Enkele weken na de geboorte van de kittens benader ik in mijn ogen geschikte kandidaat kopers. Wanneer u u dan nog steeds interesse heeft, kunt u in overleg met mij een optie op een kitten nemen. Dit houdt in dat we een datum plannen waarop u een bezoek brengt aan de cattery en kennis maakt met moeder, kittens en mij (zie ook onder Kittenbezoek). Na afloop van dit bezoek spreken we een 'afkoelperiode' af waarbinnen u nog eens rustig kan nadenken en overleggen met uw naasten of u voor het kitten wilt gaan. En anderszijds ook voor mijzelf een periode om te beslissen of ik de match tussen u en het kitten kan onderstrepen.

Wanneer zowel u als ik voelen dat het kitten goed bij u past en u ervoor gaat om dit kitten in uw huishouden op te gaan nemen en het een leven lang uw liefde wilt gaan geven, reserveert u het kitten en is het kitten daarmee door u besproken en niet meer beschikbaar voor anderen.

Kittenbezoek
Op afspraak en doorgaans vanaf de leeftijd van 4 weken, tenzij de gezondheid van moeder of kittens anders verlangt. Ik geef geen kittens mee bij een eerste bezoek, zelfs als zij al oud genoeg zijn om te mogen verhuizen. Na een kennismaking met het kitten, diens ouders en mij, wordt als er een klik is een principe-afspraak gepland wanneer het kitten naar zijn of haar nieuwe adres mag verhuizen. In de regel breng ik het kitten bij u thuis (binnen een straal van 350 km enkele reis vanaf mijn woonplaats, daarboven worden aparte afspraken gemaakt).

Aanbetaling
Een koop is bij mij pas een koop nadat de koopovereenkomst bij overdracht van het kitten aan de nieuwe eigenaar door beide partijen is ondertekend. Dat betekent automatisch dat ik geen aanbetaling vraag of accepteer.

Vaccinaties en ontworming
Het kitten is bij verhuizing naar de nieuwe eigenaar gechipt, meerdere malen ontwormd, volledig ingeënt met levend verzwakt vaccin tegen katten- en niesziekte en indien de regelgeving dit vereist ook tegen hondsdolheid. Eventuele extra vaccinaties, testen en/of behandelingen in overleg en tegen meerprijs (ter hoogte van de kostprijs van deze vaccinaties/testen/behandelingen, zoals gehanteerd door de dierenarts die deze uitvoert).

De verhuizing
Het kitten verhuist niet eerder naar de nieuwe eigenaar dan op de leeftijd van 14 - 18 weken**.
Ik ben geen voorstander van de zogenaamde langzame introductiemethode wanneer dat inhoudt dat het kitten na diens verhuizing als enige kat voor een periode langer dan één dag in een aparte ruimte wordt gehouden die geen standaard deel uit vormt van de leefruimte van de bewoners van dat huis (mens en dier). In dat geval zijn wij niet de aangewezen partijen om 'zaken' met elkaar te doen en zal ik de aspirantkoper adviseren elders voor een kitten te gaan kijken. Dit geldt ook voor aspirantkopers die hun kat permanent in een ruimte kleiner dan 6 vierkante willen gaan huisvesten.
**Afhankelijk van de eventuele castratiedatum of de geldigheidsdatum van de voor het buitenland verplichte rabiësvaccinatie.

De papierwinkel
Het kitten heeft een Neocat stamboom, deze wordt na betaling en overdracht van het kitten samen met het ingevulde en door beide partijen ondertekend eigendomsbewijs en het Europees dierenpaspoort overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Sweetie met kitten Kissy

Verder hanteer ik een koopovereenkomst, die bij de overdracht van het kitten door mij en de nieuwe eigenaar wordt ondertekend.

Gezelschapsdier cq fokdier
Onze kittens worden als gezelschapsdier verkocht. In de koopovereenkomst tekent u bij overdracht van het kitten dat u het dier geen nageslacht zal laten krijgen.
Er is tevens een boeteclausule in deze overeenkomst opgenomen voor het geval het dier tegen deze afspraak in toch nageslacht krijgt.
In een enkel geval wijken we van dit principe af. Er zal in dat geval schriftelijk in de koopovereenkomst worden vastgelegd dat met het kitten mag worden gefokt.

Castratie/sterilisatie
Katerkittens verhuizen in de regel gecastreerd; de kosten van de castratie zijn bij de prijs inbegrepen. Om die reden verhuizen katertjes niet eerder dan op de leeftijd van 17/18 weken. Omdat er een buikoperatie die nodig is om poezen te steriliseren meer narcose vergt, kiezen we er bij poesjes meestal niet voor om deze al op kittenleeftijd te laten helpen, tenzij er een in onze ogen belangrijke reden voor is om dit wel te doen. Dit geldt ook voor katertjes waarvan één of beide ballen niet zijn ingedaald, mocht dit voorkomen. Poezenkittens verhuizen in de regel vanaf 14 weken uit onze cattery***.
***Afhankelijk van de geldigheidsdatum van de voor het buitenland verplichte rabiësvaccinatie.

Prijs
Bij overdracht van het kitten betaalt u 850 euro. Deze prijs geldt voor zowel katertjes als poesjes. Kosten voor extra vaccinaties of testen komen voor rekening van de koper en worden bij eerder genoemde aankoopprijs opgeteld. De katertjes verhuizen in de regel gecastreerd, de kosten hiervan zijn in de aankoopprijs inbegrepen. Voor de kittens die ongesteriliseerd/ongecastreerd uit de cattery verhuizen, geldt dat wanneer bewijs van sterilisatie/castratie van het betreffend kitten aan mij wordt overlegd 50 euro op de aankoopprijs aan u wordt gerestitueerd (zoals in de koopovereenkomst vastgelegd).
Het kitten kost dus in feite 800 euro.

Starterkit
Natuurlijk krijgt het kitten een startpakket ter waarde van ruim 75 euro mee met een royale hoeveelheid kittenvoer (naar wens droog en/of diepvries), snacks, speeltjes, informatie over het ras en over hoe zo goed mogelijk zorg te gaan dragen voor het kitten.

Stamboom
Bij cattery van de Moeshoek kunt u enkel Noorse boskat kittens met stamboom verwachten. Deze stamboom garandeert dat u koopt van een fokker die een zorgvuldige manier van fokken nastreeft (conform de regels van kattenvereniging Neocat).
Waarom een stamboom? Lees hier meer daarover.

Vindt u een lage prijs belangrijker dan een goede afkomst van een kitten? Dan zijn wij niet de juiste 'partners' voor elkaar. Ik verwijs u graag door naar adressen waar een in mijn ogen vaak een forse prijs wordt gevraagd voor stamboomloze kittens, waarvan de raszuiverheid niet is gegarandeerd en waarvan volledig onduidelijk is in hoeverre de ouders met regelmaat worden getest op hart en nieren en op andere erfelijke ziekten die bij de Noorse boskat kunnen voorkomen. O.a. op Marktplaats zijn er met regelmaat leuke en lieve kittens zonder stamboom te vinden, en ook kittens uit kruisingen Noorse boskat met andere halflangharige rassen.

Laatste update: 1 juli 2023

Op de hoogte blijven?