Een verdrietig feitnoodgewongen herplaatsing van uw kat

Een scheiding, een allergisch kind, verhuizing naar een verzorgingshuis waar huisdieren niet zijn toegestaan, problemen in de groep met de andere katten, er zijn helaas vele redenen te bedenken waarom er ineens een onhoudbare situatie ontstaat rondom het harige huisgenootje.

Hoe naar dat ook is, soms is er een dringende reden waarom de kat niet langer meer deel kan uitmaken van het huishouden.Gizmo zocht en vond ook een nieuw huis, hij leefde nog jaren bij ons

Natuurlijk kan men bovenstaande veroordelen, maar als wanneer men zich zelf niet in de situatie bevindt waar het hier om gaat, is het eenvoudig om te zeggen dat men dit zelf anders zou doen.

Als een door ons gefokte kat gedwongen is om te verhuizen, willen we graag helpen om een goed adres te vinden.
Wij zijn er niet om de situatie waarin de eigenaar ervoor kiest om de kat te herplaatsen te veroordelen en dat zullen we ook zeker niet doen.

We hopen dan ook dat indien u om een reden uw kat moet herplaatsen, u een beroep op ons zult doen zodat we samen naar een goede oplossing kunnen zoeken. Want zoals we in de introductie al schreven: vergeet niet dat uw kitten ooit ook het onze was, dat we het met liefde en zorg hebben omringd en waarmee we een band hebben opgebouwd.

Dat de huidige eigenaar bij herplaatsing daar graag nog een gering bedrag voor terugziet vinden we acceptabel. Sterker nog, dit 'garandeert' (voor zover je daar van kan spreken) herplaatsingsadvertenties op Marktplaatsook eerder serieuze belangstellenden.

Maar dat de betreffende poes of kater al 'geholpen' is zou dan wel het minste zijn wat te verwachten valt als er oprecht naar een nieuw blijvend en liefdevol adres wordt gezocht.

Volwassen ongeholpen raskatten lopen namelijk grotere kans terecht te komen bij catteries die niet investeren in het laten opgroeien van dieren tot ze oud genoeg zijn om in hun fokprogramma ingezet te worden en ook niet willen investeren in dieren die ze niet meer kunnen gebruiken voor hun fokprogramma aan te houden. Met als gevolg dat de kat na meestal na het maximale aantal van 3 nestjes in 2 jaar opnieuw de kans loopt om ongeholpen herplaatst te worden - om misschien opnieuw in een dergelijke cattery terecht te komen. We hebben voorbeelden meegemaakt van poezen die op deze manier bij twee opeenvolgende eigenaren soms wel 5 nestjes in 2 jaar tijd hadden, iets wat zeker ten koste van de gezondheid van de poes zal zijn gegaan.

volgende »