RasstandaardNoorse boskat

NMijntje fan de Grutte Ferliedingatuurlijk is er maar één ras dat Noorse boskat heet. Ondanks dat wordt er met verschillende maatstaven gemeten op shows, veelal als gevolg van door welke vereniging de show wordt georganiseerd.

Er zijn namelijk twee groepen verenigingen: de Onafhankelijken en de FIFé gelieerden. In Nederland vallen Mundikat en Felikat onder de FIFé gelieerden, de overige kattenverenigingen zijn te scharen onder de Onafhankelijken.
De gehanteerde rasstandaard op zich verschilt wellicht niet zo, maar wel het gewicht dat op shows aan de verschillende aspecten van het uiterlijk van de Noorse boskat wordt verbonden.
Zo weegt de beoordeling van de kop bij de FIFé zwaarder mee dan bij de Onafhankelijken, en de ogen weer zwaarder bij de Onafhankelijken.

Beide groepen hanteren een rasstandaard die in de loop der jaren is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke. Op shows ziet men steeds meer dat een type dat begint te lijken op een Orientaalse langhaar en dat door veel keurmeesters wordt bekrachtigd. Dit met als gevolg dat het huidige type Noorse boskat steeds verder afwijkt van het oorspronkelijke rastype, zoals dat in 1977 werd erkend.
Cattery van de Moeshoek streeft het oorspronkelijke rastype na. De Vereniging Noorse boskatten stelt een rasstandaard voor die dit het meest benadert.

Rasstandaard en puntenschaal Noorse boskat zoals gehanteerd door de NFA
(gebaseerd op de oorspronkelijke Noorse Standaard)

Algemeen

De Noorse Boskat is een robuuste half langharige kat. Het belangrijkste kenmerk van dit ras is hun wilde uitstraling en de speciale dubbele en gladde vacht die waterafstotend is en een beetje vettig aanvoelt. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden dat een Noor volledig volwassen is in vacht en in bouw na 3 à 4 jaar.

Kop
(20 punten)

 • Kop Noorse boskat volgens rasstandaardDoor rechte lijnen te trekken vanaf de neuspunt naar de onderste punten van beide oor aanzetten wordt een gelijkzijdige driehoek gevormd.
 • De zijden van de kop zijn recht vanaf de snuit, wangen en jukbeenderen, tot aan de onderst punt van het oor, verder de driehoek vormend. Dit resulteert dat de snuit een triangel van vorm heeft, zonder pinch.
 • De neuslijn is recht en in profiel gezien overgaand in een lichtjes gebogen voorhoofd met een platte schedel.
 • Sterke kin is gewenst.
 • Het onderste gedeelte van de kop mag niet te lang zijn.

OPMERKING: bij het volwassen worden vooral bij katers kan de snuit een ietsje bredere triangel krijgen (geen vierkantige vorm).

Oren
(10 punten)

 • Medium tot groot met een brede basis.
 • In profiel gezien staan de oren een beetje voorwaarts achter op de kop geplaatst.
 • Tussen de oren moet een ruimte zijn die tenminste de breedte van een oor-basis bedraagt.
 • De buitenste lijnen van het oor volgen de zijlijnen van de kop verder naar de snuit en de kin.
 • De oren zijn bovenaan lichtjes afgerond.
 • Binnenoor moet goed behaard zijn.
 • Lynx pluimpjes zijn een pluspunt.

OPMERKING: bij goed gevulde behaarde oren tonen ze in optisch zicht kleiner.

Ogen
(10 punten)

 • Groot open en lichtjes ovaal ietsje schuin geplaatst, zodat de binnenste oogpunt in een schuine lijn overeenkomstig met de buitenste ooghoek op dezelfde hoogte staat als de onderste punt van de buitenlijn van het oor.
 • De uitdrukking moet alert zijn.
 • Elke oogkleur is toegestaan.
 • Niet diepliggend.

Vacht
(25 punten)

Vacht
 • Half lang en dubbel.
 • De ondervacht is wollig en is volledig bedekt met een glanzende waterafstotende bovenvacht, die naargelang het seizoen wat vettig aanvoelt, vooral in de winter.
 • Deze bedekt volledig de rug en veelal de aanzet van de staart.
 • Op de schouders is de vacht korter.
 • In de winter met een lange volle kraag en knicker-bockers.

In de zomermaanden ontbreekt veelal de kraag en ondervacht, bovenvacht is dan ook korter.
Er worden geen punten gegeven op kleur en wit verdeling.
De duidelijkheid van het tabby patroon speelt geen rol bij de beoordeling.

OPMERKING: Een vacht in volle seizoen en in top conditie valt dikwijls op de rug in een middenstreep.

Vachtkleur
 • Alle kleuren zijn toegestaan met of zonder tabby.
 • Elke hoeveelheid wit is toegestaan.

Voor alle duidelijkheid een Noorse Boskat wordt NIET gekeurd op kleur of op de duidelijkheid van het tabby patroon.

Door de uitgebreide DNA testen van de kleur AMBER hetgeen een mutatie zou zijn van het gen zwart wordt eveneens deze kleur toegevoegd.

NIET TOEGESTAAN:

 • Chocolade, lilac, cinnamon en fawn.
 • Alle points.

Lichaam
(25 punten)

 • Groot, lang, imposant en gespierd met een stevige beenderstructuur.
 • De poten zijn dik en gespierd, medium tot lang in verhouding met het lichaam.
 • De voeten zijn rond met teen pluimen.
 • Achterste poten zijn langer dan de voorpoten.
 • Poezen zijn meestal kleiner dan de katers.

OPMERKING: bij volle wintervacht kunnen de poten korter tonen in optisch zicht door de lange dekharen.

Staart
(10 punten)

 • Stevige aanzet en lang met een lichtjes afgeronde top.
 • Dik behaard, uiteenvallend zoals een pluim.
 • De aanzet van de staart is nog bedekt met lange dekharen van het lichaam.
 • De lengte moet minstens reiken?tot aan de schouderbladen.
 • De voorkeur gaat tot aan de kop.

FOUTEN

 • Te kleine en tengere bouw.
 • Stop in de neuslijn.
 • Te ronde of vierkante kop.
 • Te diepliggende ogen.
 • Vierkante snuit.
 • Pinch.
 • Te droge en gewassen vacht.
 • Te korte staart.
 • Onregelmatigheid in de staart.
 • Te korte poten.
 • Te smalle en te hoog geplaatste oren.
 • Alle gebreken van de algemene lijst.

Puntentelling

kop 20
oren 10
ogen 10
lichaam 25
vacht 25
staart 10
totaal 100
 

Rasstandaard en puntenschaal Noorse boskat zoals gehanteerd door de onafhankelijke verenigingen
(april 2003, gebaseerd op de Noorse Standaard)

Algemeen

De Noorse Boskat is een vrij grote, elegante goedgespierde halflanghaarkat met een natuurlijke uitstraling.

Kop
(15 punten)

 • Kop Noorse boskat volgens rasstandaardDe driehoek, die gevormd wordt door lijnen te trekken van de neuspunt naar de buitenste punten van de oorbasis is gelijkzijdig.
 • De zijden van de kop zijn rechte lijnen vanaf de snuit tot aan de jukbeenderen.
 • Lang, recht profiel zonder stop overgaand in een plat voorhoofd. Krachtige kin.
,

Oren
(10 punten)

 • Grote, rechtopstaande oren, breed aan de basis.
 • De ruimte tussen de oren bedraagt tenminste de breedte van een oor.
 • De oren zijn zodanig geplaatst, dat de buitenlijn van het oor een voortzetting van de lijnen van de wigvorm van de kop vormt.
 • En profiel gezien lijken de oren iets uitgedraaid en wijzen iets naar voren.
 • Gewenst zijn lynxachtige pluimpjes op de oren.
 • Het binnenoor is goed behaard.

Ogen
(10 punten)

 • Grote goed geopende ogen, licht amandelvormig en iets schuin geplaatst.
 • Elke oogkleur is toegestaan.

Lichaam, poten, voeten
(25 punten)

 • Goed ontwikkelde nek.
 • Vrij lang, groot, goed gespierd lichaam met een oplopende ruglijn.
 • Lange goed gespierde stevige poten met ronde voeten.
 • De achterpoten zijn langer dan de voorpoten.
 • Tussen de tenen zitten haarplukjes.
 • De Noorse Boskat is elegant ondanks zijn redelijk zware botstructuur.

Staart
(10 punten)

 • Lange, dichtbehaarde staart.
 • Hij reikt tenminste tot de schouderbladen.

Vachtstructuur / Beharing
(25 punten)

 • De Noorse Boskat heeft een halflange dubbele vacht.
 • De dichte en soms wollige ondervacht wordt bedekt door een gladde waterafstotende bovenvacht.
 • De glanzende haren bedekken de rug en de zijkanten van het lichaam.
 • De kat heeft in volle vacht een bef, een volle kraag en een broek in knickerbockermodel.
 • Op de schouders is de vacht wat korter.
 • 's Zomers is de vacht veel korter, omdat de ondervacht, de kraag, de bef en de broek minder zijn ontwikkeld.

Kleur en aftekening

 • De kleuren zwart, blauw, rood,  crème, amber , light amber en de bijbehorende torties zijn toegestaan met of zonder zilver.
 • De duidelijkheid van het tabby-patroon speelt geen rol in de beoordeling.
 • Elke hoeveelheid wit is toegestaan.

NIET toegestaan

 • duidelijke stop
 • ronde of vierkante kopvorm
 • volledig ontbreken van de bovenvacht
 • korte staart

FOUT

 • droge, viltachtige vacht
 • ontbreken van de ondervacht
 • gedeeltelijk ontbreken van de bovenvacht

Puntentelling

kop 15
oren 10
ogen 10
lijf en poten 25
staart 10
vacht 25
conditie 5
totaal 100
 

Rasstandaard Noorse boskat zoals gehanteerd door FIFé gelieerde verenigingen
(januari 2000)

Kop
(20 punten)

Vorm
 • driehoekig, waarbij alle zijden van de driehoek even lang zijn met van opzij gezien een goede hoogte
 • licht afgerond voorhoofd
 • lang, recht profiel zonder stop overgaand in een plat voorhoofd
Kin
 • stevig

Oren
(10 punten)

Vorm
 • groot en breed aan de basis
 • puntige uiteinden
 • met lynx-achtige pluimpjes en lange haren uit de oren
Plaatsing
 • hoog en open, zodat de buitenste randen van de oren de lijn vanaf het hoofd naar de kin volgen

Ogen
(5 punten)

Vorm
 • groot en ovaal
 • goed geopend
 • iets schuin geplaatst
Uitdrukking
 • alerte uitdrukking
Kleur
 • alle kleuren zijn toegestaan, ongeacht vachtkleur

Lichaam
(25 punten)

Bouw
 • lang, stevig gebouwd
 • solide botstructuur
Poten::
 • stevig
 • hoog op de poten
 • hoger op de achterpoten dan voor
Voeten
 • groot
 • rond
 • in verhouding tot de poten

Staart
(10 punten)

 
 • lang en volbehaard
 • moet over de rug gelegd tenminste tot de schouderbladen rijken, liefst tot aan de nek

Vacht
(25 punten)

Structuur
 • half lang
 • de wollige ondervacht wordt afgedekt door een gladde waterafstotende bovenvacht die de rug en flanken bedekt en bestaat uit lang stug glanzend haar
 • in volle vacht heeft de kat een bef, volle kraag en 'knickebockers'
Kleur
 • alle kleuren zijn toegestaan, inclusief alle kleuren met wit
 • met uitzondering van pointed patronen en chocolade en lilac, cinnamon en fawn
 • elke hoeveelheid wit is toegestaan, zoals een witte bles, witte medaillon, witte borst, wit op de buik, witte poten etc.

Fouten

Algemeen
 • te klein en/of te tenger gebouwd
Kop
 • rond of vierkant hoofd
 • profiel met een stop
Oren
 • kleine oren
 • te ver uit elkaar geplaatst
 • te dicht bij elkaar geplaatst
Poten
 • korte poten
 • dunne poten
Staart
 • korte staart
Vacht
 • droge vacht
 • klitten en vilt
 • te zijdeachtig

Vachtstructuur / Beharing
(25 punten)

 • De Noorse Boskat heeft een halflange dubbele vacht.
 • De dichte en soms wollige ondervacht wordt bedekt door een gladde waterafstotende bovenvacht.
 • De glanzende haren bedekken de rug en de zijkanten van het lichaam.
 • De kat heeft in volle vacht een bef, een volle kraag en een broek in knickerbockermodel.
 • Op de schouders is de vacht wat korter.
 • 's Zomers is de vacht veel korter, omdat de ondervacht, de kraag, de bef en de broek minder zijn ontwikkeld.

Kleur en aftekening

 • De kleuren zwart, blauw, rood,  crème, amber, light amber en de bijbehorende torties zijn toegestaan met of zonder zilver.
 • De duidelijkheid van het tabby-patroon speelt geen rol in de beoordeling.
 • Elke hoeveelheid wit is toegestaan.

NIET toegestaan

 • duidelijke stop
 • ronde of vierkante kopvorm
 • volledig ontbreken van de bovenvacht
 • korte staart

FOUT

 • droge, viltachtige vacht
 • ontbreken van de ondervacht
 • gedeeltelijk ontbreken van de bovenvacht

Puntentelling

kop 20
oren 10
ogen 5
lijf 25
staart 10
vacht 25
conditie 5
totaal 100
 

Visualisaties van wat met al deze termen wordt bedoeld, zijn te vinden op de website van cattery Bolboreta Forest (Engelstalig).

Raskatten?

Tsarina-Anatevka von Goldbach en Olsok fra Drømmeskogen, twee voorbeelden waarbij je gaat twijfelen aan de raszuiverheid van zekere Noorse boskatlijnen.

Tsarina-Anatevka von Goldbach

Over de Noorse boskat Tsarina-Anatevka von Goldbach (gefokt met een FIFe stamboom) is in één van de nummers van het Duitse Katzen Extra magazine uit 1992 het volgende te lezen:

"Zum einen entstammt sie alten Norweger Adel, zum anderen trägt sie auch das Blut von in der Schweiz gezogenen Norwegern. Hingegen fast revolutionär sind ihre orientalischen Ahnen, die in diese Linie zur Kopfverbesserung eingekreuzt wurden."
[Vertaling: "Ten eerste komt zij uit oude Noorse adel, aan de andere kant draagt zij ook het bloed van in Zwitserland gefokte Noren. Daar tegenover de bijna revolutionaire Oriëntaalse voorouders die in deze lijn werden gekruist om de kop te verbeteren"]

Bij het bestuderen van de stamboom van deze poes is te zien dat er twee keer een Oosters langhaar (OLH) kater is ingekruist.

Olsok fra Drømmeskogen

En kijk eens naar de stamboom van de Noorse boskater Olsok fra Drømmeskogen. Dit keer een stamboom in 1983 uitgegeven door een Duitse onafhankelijke vereniging, de Deutscher Katzenclub e.V. Ja je ziet het goed, één van de voorouders van Olsok (Wuschi vom Freyhof) is een Noorse boskat geboren uit twee Russisch Blauw ouders, die enkel Russisch Blauw voorouders hebben.

Rasverbetering zou dienen te geschieden door juiste selectie in plaats van vermenging met een ander ras!

Anno 2013

Maar we hoeven niet zo ver terug te gaan in de tijd om met grote schrik te constateren dat er nog steeds in dit geval met goedkeuring van Felikat, een ander ras werd ingekruist. Dit maal ging het om een Maine Coon die werd ingekruist, met als doel een sterkere kin in het ras Noorse boskat te brengen.

Goed om te weten dus, en deze lijnen te mijden omwille van het ras Noorse boskat ook daadwerkelijk zuiver te houden! Verbetering van het ras kan immers ook door een juiste selectie van fokdieren worden bereikt, daarvoor is bij de Noorse boskat zeker geen inmenging van een ander ras nodig.

 

EMS codes (FIFe's Easy Mind System)

De EMS-codes (FIFe's Easy Mind System) worden gebruikt om kattenrassen, -kleuren en -patronen schematisch aan te duiden. Ze worden onderverdeeld in een rasaanduiding, een letteraanduiding voor de kleur en een getalaanduiding voor overige aspecten.

Deze codes worden op een andere pagina besproken.

laatste update van deze pagina: 11.01.2017